Sunday Feb 19, 2023

Käännetään virta - lopeteteaan veden tuhlaaminen

Sään ääri-ilmiöt kasvavat Euroopassa. EU:n Green Deal ohjelmalla halutaan nyt reagoida, kun toisaalla tulvat, toisaalla kuivuus rasittaa Eurooppaa. Tarvitaan pitkän ajan toimintaa, jotta kallisarvoinen puhdas vesi säilyy jokaisen eurooppalaisen ulottuvilla ja myös talouden pyörät pyörivät.

Version: 20240320